top of page
Brenden 1.jpg

 BRENDEN & CO 

KUNDEN

Brenden & CO er ledende på stillas og takoverbygg på Østlandet. Brenden ønsket seg et total system for bygging av stillas var grunntanken for dette prosjektet.

LEVERANSER

Agilis laget en komplett it løsning for Brenden.  Løsningen ble til sammen med Bård Brenden CEO i Brenden & CO, målet var en sømløs løsning i alle led fra bestilling til rivning av stillaser. 

Utviklingen inkluderte blant annet:

  • Komplett Salgs, tilbud, ordre og logistikk løsning

  • Integrasjon til regnskapssystem

  • Business intelligence og analyse

 PORTFOLIO 

Relaterte prosjekter

bottom of page