top of page

Brukervilkår Agilis AS

Brukervilkårene regulerer din bruk av Agilis brukerplattform for innlogging og betaling - heretter kalt Agilis webshop.

Bruk av Agilis webshop forutsetter at du aksepterer brukervilkårene i sin helhet (brukeravtale). Ved å registrere en bruker i Agilis webshop aksepterer du brukeravtalen i sin helhet. Brukervilkårene kan bli oppdatert uten at dette blir varslet særskilt.

I forbindelse med produkt- og innholdstjenester du kan få tilgang til gjennom Agilis webshop gjelder særskilte vilkår (abonnementsvilkår) for disse som supplement. Ved eventuelle motstridigheter mellom disse vilkårene, går vilkår for innholdstjenester og produkter foran vilkårene til Agilis webshop.

Vilkår:

 • I forbindelse med bruk av Agilis webshop vil du bli bedt om å registrere informasjon om deg selv. Dine personlige opplysninger og kundeinformasjonen du oppgir under registrering skal være korrekt.

 • Kun personer over 18 år kan registrere seg som bruker av Agilis webshop.

 • Dine personlige opplysninger og kundeinformasjonen du oppgir under registrering skal være korrekt.

 • Du er selv ansvarlig for trygg oppbevaring av brukernavn og passord. Brukerkontoen er personlig, og du skal ikke oppgi innloggingsinformasjonen til andre. Dersom du har behov for å endre passord til Agilis webshop kan dette gjøres via innloggingssidene.

 • Du er ansvarlig for den aktivitet som skjer på din brukerkonto og at denne er i henhold til gjeldende lov.

 • I forbindelse med for eksempel vedlikehold kan Agilis webshop være utilgjengelig. Mediaconnect vil da bestrebe å gi informasjon til bruker i forbindelse med dette, men har uansett ikke ansvar for eventuelle konsekvenser dette kan ha for bruker.

 • Dine personlige opplysninger og kundeinformasjonen du oppgir under registrering behandles fortrolig. Følgende personopplysninger lagres hos Agilis AS:

  • E-post

  • Mobilnummer

  • Passord

  • IP-adresse

 • Informasjon lagret i Agilis webshop vil i utgangspunktet ikke deles med tredjepart. Unntaket er i de tilfeller der bruker av Agilis webshop benytter sin profil for tilgang til innhold levert av tredjepart. Dette vil i så fall være informasjon som denne part er avhengig av å yte kundeservice og administrere kundeforholdet.

 • Brukeravtalen gjelder inntil den sies opp av en av partene.

bottom of page