top of page
Brenden 1.jpg

 BREDEN & CO 

KUNDEN

Brenden & CO er ledende på stillas og takoverbygg på Østlandet. Brenden ønsket seg et total system for bygging av stillas var grunntanken for dette prosjektet.

LEVERANSER

Agilis gjorde all IT-utvikling for Brenden, fra første test til siste slutt. Løsningen ble til sammen med Bård Brenden CEO i Brenden & CO, målet var en sømløs løsning i alle led fra bestilling til rivning av stillaser: Utviklingen inkluderte blant annet:

  • Komplett ordre og logistikk løsning

  • Integrasjon til regnskapssystem

  • Business intelligence og analyse

 PORTFOLIO 

Relaterte prosjekter

bottom of page