top of page

CFO Chief Financial Officer and Enterprise Architect

Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger i Agilis.

Dine personopplysninger er trygge hos Agilis

Agilis har strenge rutiner knyttet til behandling av personopplysninger, og vi gjør alt vi kan for at opplysninger om medlemmer og brukere av våre tjenester skal innhentes, lagres og brukes på en sikker og ansvarlig måte.

Hvis du er medlem eller bruker vårt tilbud, gir du Agilis tilgang til opplysninger om deg. Her kan du lese om hvilke opplysninger vi samler inn, hvorfor vi gjør det og hva vi bruker dem til.

Hvilke personopplysninger samler vi inn og hvorfor gjør vi dette

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg.

Cookies

Cookies (informasjonskapsler) samles inn fra alle brukerne av våre nettsider for å gi en god brukeropplevelse, lage statistikk for å utvikle relevant innhold og til målretting av vår markedsføring. Agilis benytter leverandøren Cookie Information for å gi oppdatert informasjon om cookies.

Kunder

Kontaktopplysninger, mail adr og telefon nr brukes til medlemskap og levere tjenester og tilbud til alle våre Kunder. I tillegg kan du registrere faglige interesser og preferanser om hvilken informasjon du ønsker å motta fra Agilis.

Ikke-Kunder

Hvis du ikke er Agilis-Kunde, og deltar på noen av våre arrangementer, må du ved påmelding registrere opplysninger slik at vi kan identifisere hvem som er påmeldt og gjennomføre nødvendig kommunikasjon og eventuelt fakturering av deltakeravgift.

Faglige foreninger

Som et ledd i Agilis’s faglige tilbud har Agilis knyttet til seg flere faglige foreninger.

Forelesere, utstillere og samarbeidspartnere

Agilis gjennomfører mange kurs og arrangementer, og vi samarbeider med mange forelesere, utstillere og ulike samarbeidspartnere. I denne sammenheng samler vi inn og lagrer nødvendige kontaktopplysninger.

Data til testing og kvalitetssikring

For å kunne sikre stabile systemer og tjenester bruker Agilis sine IT-systemer og databaser til testing og kvalitetssikring. Ved slik testing vil sikkerhetsnivået opprettholdes, og det sendes ikke data til eksterne aktører.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.

Lagringstid og sletting

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger vi behandler med grunnlag i ditt samtykke slettes hvis du trekker tilbake dette samtykket. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Medlemmer

Informasjon knyttet til ditt medlemskap hos Agilis og/eller en faglig forening lagres så lenge du er medlem. Etter utmelding vil vi oppbevare dine data en viss tid som en sikkerhet for medlemmene ift feilaktige utmeldinger. Personopplysninger kan oppbevares utover denne perioden hvis samtykke gis ved utmelding, eller det foreligger lovpålagte krav beskrevet under.

ØKONOMISKE TRANSAKSJONER

Nødvendige opplysninger knyttet til økonomiske transaksjoner, inkludert innbetaling av medlemskontingent, oppbevares og slettes ihht regnskapsloven.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn og retting av personopplysningene vi behandler om deg mens du er medlem.

Du har videre rett til å kreve sletting, begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og rett til dataportabilitet hvis dette ikke kommer i konflikt med Agilis sine medlemsvilkår. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter kontakter du oss skriftlig, og vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Du kan til enhver tid endre dine samtykker for behandling av personopplysninger hos oss. Dette gjør du enklest ved å logge inn på www.agilis.no

Endringer

Hvis det skulle skje endringer av våre tjenester eller i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Behandlingsansvarlig og personvernombud

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Agilis – COO Christian Gribb.

Kontaktinformasjonen til Agilis AS er:

Besøksadresse: Bogstadveien 27B, 0355 Oslo
post@agilis.no
Telefon: 98 21 94 94
Org. nr. 990 003 327

Agilis har utnevnt et eget personvernombud for å påse at behandling av personopplysninger foregår i henhold til gjeldende lover og regler. Personvernombudet er også en ressursperson for våre brukere, og har du innspill eller spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger kan du kontakte ombudet ved å sende e-post til: cg@agilis.no

Klager

Hvis du har vært i kontakt med Agilis, og fortsatt mener vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med denne personvernerklæringen, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.

Endringer

Hvis det skjer endringer i Agilis sin behandling av personopplysninger vil disse bli publisert i en oppdatert versjon av denne personvernerklæringen. Dersom endringene er vesentlige vil vi varsle

bottom of page